nett.tv

Domenet nett.tv tilhører Tor Saltrøe.

Er du interessert i å kjøpe domenet så kan det vurderes.